Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

gkh.jpg, 8.9kB

tel: 596 811 078
gkh@gkh.cz

www.gkh.cz

PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ


Příjemce dotace: Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Místo realizace: Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2, příspěvková organizace
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Doba realizace: 2/2012 - 06/2013
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114

Naše škola od února 2012 realizuje grantový projekt PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ.

V rámci projektu:

Škola v rámci projektu získá moderní učební pomůcky a ICT vybavení.

Věříme, že projekt bude naše žáky motivovat ke studiu přírodovědných předmětů. Bude rozvíjet jejich logické a tvořivé myšlení. Bude je podporovat v nacházení netradičních způsobů řešení, hledání alternativ a k efektivní práci s informacemi.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.